Hydroconnect Sp. z o.o. Sp. K. to firma świadcząca usługi w zakresie wykonywania kompleksowych instalacji sanitarnych.
Nowoczesny sprzęt i wykwalifikowana kadra pozwalają nam zagwarantować najwyższą jakość wykonywanych usług.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą instalacji sanitarnych.

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:

Hydroconnect Sp. z o.o. Sp. K.
Rudna Mała 47 i
36-060 Głogów Małopolski

Kontakt:
Tel. 17 859 15 21
Kom. 722 030 747
Zapytanie ofertowe

Na usługę opracowania studium wykonalności prac B+R do projektu, pn. „Analiza wykonalności prac B+R prototypu systemu kooperacyjnego pompa ciepła-kolektory słoneczne"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje.

Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2018.pdf
Załącznik nr 1 do oferty - Wzór wykaz usług.docx
Załącznik nr 2 do oferty - Wzór wykaz osób.docx
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór oferty.docx
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami.docx
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów interesów.docx
Odpowiedzi_na_pytania_Iogłoszenie 2.pdf


Zapytanie ofertowe

Na usługę opracowania studium wykonalności prac B+R do projektu, pn. „Analiza wykonalności prac B+R prototypu systemu kooperacyjnego pompa ciepła-kolektory słoneczne"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.01.2018.pdf
Załącznik nr 1 do oferty - Wzór wykaz usług.docx
Załącznik nr 2 do oferty - Wzór wykaz osób.docx
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór oferty.docx
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami.docx
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów interesów.docx